Rejestracja: 0844 209 2149, 07955 280 690

34 West George Street, G2 1DA, Glasgow View Location

maj 22

Konflikt serologiczny

Konflikt serologiczny

Groźny konflikt serologiczny występuje gdy kobieta ma czynnik Rh ujemny, ojciec Rh dodatni, a dziecko dziedziczy po ojcu czynnik Rh dodatni.

Do częstszego, ale mniej groźnego w skutkach konfliktu dochodzi w obrębie grup AB0.

Występuje on już w pierwszej ciąży, gdy matka ma krew grupy 0, a dziecko grupy A lub B.
W sytuacji, gdy do krwiobiegu matki dostanie się choć odrobina krwi dziecka, organizm matki traktuje je jako intruza i zaczyna produkować przeciwciała. Przeciwciała przechodzą przez łożysko i atakują czerwone krwinki dziecka. Dochodzi do hemolizy, czyli rozpadu czerwonych krwinek dziecka.

85 proc. kobiet, czyli zdecydowana większość, ma czynnik Rh dodatni. 15 proc. kobiet – czynnik Rh ujemny. Konflikt serologiczny może dotyczyć tylko kobiet z Rh ujemnym.

W pierwszej ciąży zazwyczaj konflikt serologiczny nie zagraża dziecku, ponieważ organizm matki nie zdąży wyprodukować przeciwciał. Krew dziecka i matki spotyka się dopiero podczas porodu. Przy czym przeciwciała mogą pojawić się także po poronieniu, ciąży ekotopowej, zabiegach w czasie ciąży (np. biopsja kosmówki).

Choroba hemolityczna pojawia się przy kolejnych ciążach. Może ona grozić dziecku niedokrwistością, żółtaczką w postaci łagodnej, a w postaci ciężkiej – obrzękiem, a nawet obumarciem płodu. Ostra żółtaczka może z prowadzić do uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego.

Konflikt w obrębie grup AB0 występuje on już w pierwszej ciąży, gdy matka ma krew grupy 0, a dziecko grupy A lub B. Skutkiem konfliktu jest wystąpienie żółtaczki u noworodka.

Leczenie

Wszystkie kobiety spodziewające się dziecka muszą mieć oznaczony czynnik Rh. Jeśli nie stwierdzono przeciwciał u kobiety z RH ujemnym, powtarza się badanie w 28. tygodniu ciąży. Kiedy przeciwciała zostaną stwierdzone badanie trzeba powtarzać co 2-4 tygodnie.

W rzadkich przypadkach, kiedy przeciwciała mogą zagrozić życiu dziecka lekarze podejmują decyzję o wcześniejszym porodzie i transfuzji krwi dziecka.

Uniknięcie konfliktu serologicznego w następnej ciąży jest możliwe dzięki podaniu kobiecie immunoglobiny anty-D, nie później niż 72 godziny po porodzie. Niekiedy immunoglobinę anty-D podaje się także 28. tygodniu ciąży.

Immunoglobinę anty-D podaje się kobiecie z Rh ujemnym także po poronieniu, ciąży ekotopowej oraz zabiegach w czasie ciąży.

Żółtaczkę, będącą wynikiem konfliktu grupy AB0, leczy się naświetleniem lampami, fototerapią.

Źródło: gazeta.pl
Wpis: Polski Ginekolog Glasgow 07955280690

 

No comments yet.

Add a comment